12/5 1396

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان وسرکارخانم حسینی با جناب آقای چراغعلی مدیر کل امور اجتمای ومعاون ایشان جناب آقای برزمینی در نمایندگی ایتام وسادات

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

نشست صمیمی سرکار خانم رویگری مدیرت امورشعب استان گلستان

 

 

دسته بندی: خبرها
بازدیدها: 248 نظرات: 0 نویسنده: Alborzi
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.